CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ MID VIỆT NAM

Giới thiệu
Công ty cổ phần phát triển công nghệ điện tử MID Việt Nam được chứng nhận là đơn vị sản xuất trong nước có sản phẩm thiết bị giám sát hành trình (TBGSHT) đạt Quy chuẩn kỹ thuật của Bộ Giao Thông Vận Tải và Bộ Khoa Học Công Nghệ - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 31: 2011/BGTVT về thiết bị TBGSHT của xe ô tô (Thông tư 08/2011/TT-BGTVT ngày 08/03/2011).

Dấu hợp quy sẽ được thể hiện trên sản phẩm Thiết bị GSHT MID-8084 khi bán ra thị trường:

                                                                     
Tin khác